Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності, надалі за текстом - Політика, є невід'ємною частиною Договору інформаційних послуг, надалі за текстом - Договір.

Ця Політика визначає порядок обробки Виконавцем - Фізичною особою-підприємцем Сергійчук К.М. персональних даних Замовників за Договором, а також заходів, що здійснюються для забезпечення безпеки персональних даних, з метою дотримання прав фізичних осіб при обробці їх персональних даних.

Ця Політика розповсюджується на всі персональні дані, які Виконавець може отримати від Замовника у зв’язку із наданням інформаційних послуг за Договором.

- Виконавець здійснює обробку лише тих персональних даних Замовника, які необхідні для надання Замовнику інформаційних послуг за Договором.
- Щодо персональних даних Замовника зберігається їх конфіденційність.
- В межах оплати Замовником послуг Виконавця, персональні дані Замовника можуть передаватися банківським та фінансовим установам, а також платіжним системам для цілей та в обсязі, необхідному для здійснення зазначених платежів.
- Виконавець має право передати персональні дані Замовника третім особам у випадках, якщо передача передбачена нормами законодавства, в межах встановленої законодавством процедури, а також з метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Виконавця.
- Виконавець вживає необхідних і достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних Замовників від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з персональними даними з боку третіх осіб.
- Виконавець здійснює обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства України.
- Термін зберігання персональних даних Замовника дорівнює терміну дії Договору, якщо інший термін не встановлено правом, що застосовується до Договору.